haber oku

Küçük öğrenciler Emniyet Müdürü oldu

Ferhan ~ 11 Nisan 2016 ~ FOTO HABER, GÜNCEL, POLİS

10 nisan polis haftası 2016 (55)

Polis gününde küçük ö?renciler Emniyet Müdürü oldu
10 Nisan Polis Günü nedeniyle Kütahya Emniyet Müdürü Mehmet Gülnaz’?n makam?n? iki küçük ö?renci devralarak telsizle talimatlar verdi.

Türk Polis Te?kilant?n?n 171 inci kurulu? y?l dönümü olmas? münasebetiyel 10 Nisan Polis Günü etkinlikleri çerçevesinde ?eker ?lkö?retim okulu 4 üncü s?n?f ö?rencisi Güldane Arslan ile 2 inci s?n?f ö?rencisi Abdullah As?m Türk ö?retmenleri ve aileleriyle birlikte Kütahya ?L Emniyet Müdürü Mehmet Gülnaz’? makam?nda ziyaret etti. Minik ö?renciler Emniyet Müdürü Gülnaz’?n Kütahya Emniyeti hakk?nda k?sa bir bilgi vermesinin ard?ndan temsili olarak Emniyet Müdürlü?ü makam?n? devrald?. Minik Emniyet Müdürleri Arslan ve Türk telsizle asayi?, Trafik ve Toplum Destekli Polislik ?ube Müdürlerine anons ederek çocuklar?n güvenliklerinin daha iyi sa?lanmas? için denetimlerin art?r?lmas? konusunda talimatlar verdiler. Temsili makam tesliminin ard?ndan Emniyet Müdürü Mehmet Gülnaz minik ö?rencilere içerisinde çe?itli hediyelerin bulundu?u çantalar? hediye etti.
Atatürk an?t?na çelenk konuldu.
Emniyet Müdürlü?ü makam?ndaki temsili devri teslimin ard?ndan saat 11.00’de Kütahya Valili?i önünde bulunan Atatürk an?t?na Kütahya Emniyet Müdürü Mehmet Gülnaz ile Polis Emeklileri derne?i yöneticileri çelenk koydu. Sayg? duru?u ve istiklal mar??n?n ard?ndan sona eren program ö?le saatlerinde Polisevinde devam etti. Yan?nda getirdi?i sandalyeye oturarak bekleyen ya?l? bir kad?n tören alan?na gelen ?l Emniyet Emniyet Müdürü Mehmet Gülnaz’a aya?a kalkarak polislere kar?? olan sevgisini dile getirip buket halindeki çiçe?i hediye etti. Gülnaz ya?l? kad?n?n elini öperek te?ekkür etti.
Ba?ar?l? polis memurlar?na alt?n hediye edildi
Valilik önündeki çelenk sunma program?n?n ard?ndan polisevinde devam eden programa Kütahya ?l Emniyet Müdür Mehmet Gülnaz, Emniyet Müdür Yard?mc?lar? Yusuf Avc?, Mehmet Paköz, Ak?n Akkaya, U?ur Altunel, ?ube Müdürleri, Emniyet Amirleri, komiserler, Polis Memurlar?, Polis Emeklileri Derne?i yöneticileri ve Beyazay Derne?i Yönetim kurulu üyeleri kat?ld?. Günün anlam ve önemine binayen bir konu?ma yapan emniyet Müdürü Gülnaz içinden geçti?imiz kritik günlerde tüm polislerin dikkatle sürdürdükleri görevlerine birazdaha dikkat art?rarak devam etmelerini isteyerek meslek ve aile ya?ant?lar?ndan ba?ar? mutluluk ve huzur dileyerek polis e?leri ile çocuklar?na da fedakarl?klar?ndan dolay? te?ekkür etti. Program sonunda ?ube müdürleri taraf?ndan ba?ar?l? görülen 25 polis memuruna il emniyet müdür ve yard?mc?lar? taraf?ndan alt?n hediye edildi.

||


habere yorum yapın


Köşe Yazarları

DPÜ 12 Üniversiteyle Uluslararası ...
yazar
  üst alt