haber oku

Emniyet Müdürü Çevik göreve başladı

Ferhan ~ 01 Mayıs 2016 ~ ASAYİŞ, FOTO HABER, Genel, GÜNCEL, POLİS

Hasan Çelik

Emniyet Müdürü Çevik göreve ba?lad?

Kütahya Emniyet Müdürü Mehmet Gülnaz’?n yerine atanan Ba?dat Büyükelçili?i Emniyet Mü?aviri Hasan Çevik dün ak?am saatlerinde Ankara’dan Kütahya’ya gelerek görevine ba?lad?.
Azot tesislerinde bulunan Emniyet Müdürlü?ü makam giri?inde Emniyet Müdür yard?mc?lar?, ampoule ?ube müdürleri ve Emniyet Müdürlü?ü makam?nda görev yapan memurlar taraf?ndan kar??lanan ?l Emniyet Müdürü Çevik müdürlerle tek tek tokala?arak tan??t?ktan sonra makam?na geçti. Çevik burada yapt??? aç?klamada ?öyle konu?tu; “Bugün Kütahya’ya geldik. Ba?l?yaca??z ve güzel i?ler yapmaya çal??aca??z in?allah ekibimizle birlikte Kütahya ilimize hizmet edece?iz. Gecemizi gündüzümüze katarak tüm mesaimizi Kütahya halk? için halk?n güvenli?i için çal??aca??z. Ekibime güveniyorum. Bizim için in?allah iyi bir ba?lang?ç olur, ed yüzümüzün ak?yla üstlenmi? oldu?umuz vazifeyi laikiyle tamamlar?z. Buradan tüm Kütahya halk?na selamlar ve sayg?lar diyorum. Bizlere güvensinler biz onlar?n hizmetindeyiz.” ?eklinde konu?tu. Emniyet Müdürü Çevik burada müdür yard?mc?lar? ve ?ube müdürleriyle bir müddet görü?tükten sonra polis merkezi, viagra coupon bölge trafik ?ube müdürlü?ü istasyonunu ve Trafik ekipler amirli?ini ziyaret etti.

Kütahya ?l Emniyet Müdürlü?ü görevine atanan Hasan Çevik,1962 y?l?nda Yozgat’?n Sorgun ilçesinde do?umlu olup,?lk,Orta ve Lise ö?renimini Yozgat ?linde tamamlad?.1988 y?l?nda Polis Akademisini bitirerek Emniyet Genel Müdürlü?ü Güvenlik Daire Ba?kanl???nda göreve ba?lad?.
1989-1996 y?llar?nda Diyarbak?r Emniyet Müdürlü?ünün ve 1996-2006 y?llar?nda Ankara Emniyet Müdürlü?ünde de?i?ik görevlerde bulunduktan sonra 07.07.2009 tarihinde 1.s?n?f emniyet müdürlü?ü rütbesine atand?.Emniyet Genel Müdürlü?ü Strateji geli?tirme daire ba?kanl???na atanan Çevik,daha sonra Tefti? Kurulu ba?kanl???nda görev yapt?.29.01.2010 tarihinde Aksaray polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlü?üne atand?.23.03.2012 y?l?nda ise Ba?dat Büyük Elçili?ine Emniyet mü?aviri olarak atanm??t?.

||


habere yorum yapın


Köşe Yazarları

DPÜ 12 Üniversiteyle Uluslararası ...
yazar
  üst alt